Partenerii proiectului sunt Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano. 

Università della Svizzera italiana din Lugano este universitatea cu cel mai mare grad de internaţionalizare din Elveţia. Aceasta se dinstinge în cadrul sistemului universitar elveţian graţie nivelului de originalitate a programelor de studii cât şi a domeniilor de cercetare. Dimensiunea şi organizarea sa asigură o interacţiune directă între membrii comunităţii academice. Rezultatul este o atmosferă colegială, dinamică şi  multiculturală, un magnet puternic pentru studenţii motivaţi şi cercetătorii talentaţi.

Astăzi, Università della Svizzera italiana (USI) are patru facultăţi, totalizând 3,000 de studenţi, din care 65% studenţi  internaţionali din peste 100 de ţări diferite. Cursurile predate (în italiană şi engleză) acoperă toate ciclurile de învăţământ, de la licenţă până la studii de doctorat.

Università della Svizzera italiana urmăreşte să dezvolte noi iniţiative destinate stimulării şi îmbunătăţirii profilului său unic în sistemul universităţilor elveţiene. Din punct de vedere strategic, Università della Svizzera italiana a ales să investească în două domenii - ştiinţe computaţionale şi medicină - a căror potenţial viitor este indiscutabil. Fără îndoială, ambele domenii atrag atât interesul ştiinţific, aducând un beneficiu substantial creşterii economice locale şi contribuind totodată la rezolvarea problemelor naţionale urgente. Dezvoltarea universităţii în domeniul computaţional este în plină desfășurare iar în domeniul medical se efectuază un studiu de fezabilitate în vederea creării unei Şcoli Medicale pentru instruire clinică. 

În broşura intitulată Uno sguardo sul futuro dell'USI ("O scurtă privire în viitorul USI"), USI descrie planul său de dezvoltare pentru următorii patru ani, trasând posibile scenarii până în 2020. Broşura a fost creată cu convingerea că împărtăşirea ţelurilor face ca oamenii să fie mult mai aproape în a le atinge. 


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (UVAB) este o universitate de stat de dimensiune medie, localizată în Bacău, capitala județului Bacău, în Regiunea de Nord-Est a României. Începând cu 1961, universitatea s-a dezvoltat continuu pe două planuri: educație şi cercetare ştiințifică. Cu aproape 6,000 de studenți şi un colectiv de 250 cadre didactice, universitatea este în prezent structurată în cinci facultăți: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Ştiințe,   Facultatea de Ştiințe Economice, Facultatea de Ştiințe ale Mişcării, Sportului şi Sănătății.

Colaborările internaționale ale UVAB s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani şi includ acorduri bilaterale cu universități din toată lumea. Cele mai multe dintre acestea s-au realizat în cadrul programelor Europene Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci. În prezent, UVAB are 94 acorduri inter-instituționale cu universități din 25 de țări din Europa şi Asia. Sunt în derulare şi diferite acorduri cu universități din Canada şi Africa. Din 2004, UVAB este membră a University Agency of Francophony (AUF). Aceste parteneriate ne-au oferit oportunitatea unor schimburi de experiență, a mobilităților pentru studenți şi profesori şi a unor programme academice, de cercetare şi startegice internaționale.  

In 2013, Universitatea a fost evaluată de către European University Association (EUA) în cadrul proiectului “Performanță în Cercetare, Performanță în Predare –Calitate, Diversitate şi Inovare în Universitățile Româneşti”. Raportul de evaluare poate fi citit aici.