Proiectul “Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Sustenabilă” (acronim BLISS) urmăreşte să promoveze parteneriatul între Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România (UB) şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia (USI), cu scopul de a se focaliza pe probleme şi tendinţe care privesc toate aspectele relative la Informatică: educaţie, cercetare, finanţare, dezvoltarea carierelor şi politici specifice.

Cu susţinerea oferită de cunoştinţele şi experienţa USI în acest domeniu, UB îşi va îmbunătăţi capacitatea de a pregăti absolvenţi cu abilităţile necesare astăzi pe piaţa muncii şi va creşte vizibilitatea cercetărtorilor români în spaţiul european al cercetării. În plus, colaborarea dintre cele două universităţi va permite cercetătorilor să abordeze probleme legate de dezvoltarea durabilă, egalitate de şanse şi incluziune socială.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt:

  • Profesori de la UB şi USI (echipa proiectului, dar şi alţi membri ai comunităţilor academice ale celor două universităţi)
  • Studenţi la Informatică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicare și relații publice de la UB şi USI (dar şi alţi studenţi care vor să participe) şi
  • Reprezentanţi ai mediului socio-economic local (manageri de companii, personal din administraţie, lucrători în domeniul social, etc.).

 Despre finanţarea prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român:

Titlul proiectului: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society”

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Perioadă: septembrie 2013 – august 2016

Buget total: 222,902 CHF

Co-finanţare prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român: 84.79%

Co-finanţare de la partenerul elveţian: 7.58%

Fonduri proprii, în bani şi în natură: 7.63%

Disclaimer: Acest site nu reflectă neapărat poziția guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul său revine în întregime proiectului BLISS.