Conferinţa Internaţională „Informatica şi impactul acesteia în societatea actuală. O viziune asupra Elveţiei şi României: INFO-IMPACT 2016” se constituie în ultima activitate majoră desfăşurată în cadrul proiectului BLISS. Scopul conferinţei este de a aduce împreună atât specialiști din domeniul Informaticii, cât și elevi, studenți, tineri absolvenți și angajatori, reprezentanţi ai comunităţii locale şi regionale, într-un forum destinat dezbaterii problemelor comune precum și schimbului de idei, bune practici și strategii specifice.

Sunt vizate dimensiunile didactică, de cercetare ştiinţifică, de colaborare între învăţământul preuniversitar de Informatică şi cel universitar, între şcoală şi angajatori, de consiliere a studenţilor şi absolvenţilor în vederea dobândirii unor solide competenţe specifice şi realizării unor cariere de succes în domeniul Informaticii. În acest sens, conferinţa se va desfăşura pe următoarele direcţii:

  1. Informatica. Aspecte teoretice şi aplicaţii
  2. Matematica. Interferenţe cu Informatica
  3. Aspecte privind domeniul Informaticii în Elveţia şi în România
  4. Sectorul IT&C în România şi în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
  5. Workshop Microsoft: Teaching with Technology

Programul final al conferinţei poate fi consultat aici.

Pentru alte detalii, vă rugăm să vizitaţi site-ul dedicat.