Foto la IDSIA1

Activitatea s-a derulat în perioada 4-7 mai la universitatea parteneră din Lugano, unde echipa română a avut o activitate intensă: participare la a 8-a Conferinţă Internaţională Information Theoretic-Security (ICITS 2015), o vizită la IDSIA – Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale(unde lector univ. dr. Cerasela Crişan a realizat prezentarea cu tema Enriching the Traveling Salesman Problem with GIS Facilities), vizite la Biroul de Relaţii Internaţionale şi la Serviciul de cariere, întâlniri de lucru între cercetătorii din cele două universităţi. Obiectivul central al vizitei l-au constituit discuţiile asupra colaborării între cele două universităţi în vederea realizării unui program de master modern la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, în domeniul Informaticii aplicate.

Vizita a oferit echipei române şi ocazia de a cunoaşte, în mod nemijlocit, aspecte legate de cultura şi tradiţiile locale din cantonul elveţian Ticino.