In cadrul conferinţei internaţionale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, desfăşurată la Iaşi între 10 şi 12 aprilie 2014, a fost prezentată lucrarea „Internationalization of Higher Education at Home. An Initiative for Teaching Informatics”. Studiul prezintă abordările actuale ale conceptului de internaţionalizare în învăţământul superior şi obiectivele proiectului BLISS.

Prezentare Iasi Lumen 2014